TSE Başkanı Şahin’den enerji verimliliği açıklaması

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından olan enerjinin bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla, bireysel ve kurumsal olarak bazı alışkanlıklarımızın değiştirilmesi ile çok ciddi enerji tasarrufu sağlanabilir” dedi.

Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla açıklama yapan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, enerjinin verimli kullanılmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, “TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi”nin kuruluşların enerji politikalarını belirlediğini, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu programlar çerçevesinde enerji tüketimini yönetip iyileştirmelere katkı sağladığını dile getirdi.

Her yıl ocak ayının ikinci haftasının Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

“Enerji tasarrufu ve verimliliği; enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadele etkinliğinin artırılması, ulusal stratejimizin, hedeflerimizin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden biridir. Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından olan enerjinin bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla, bireysel ve kurumsal olarak bazı alışkanlıklarımızın değiştirilmesi ile çok ciddi enerji tasarrufu sağlanabilir.”

“Enerjinin verimli kullanılması zorunluluktur”

Şahin, enerji tasarrufunun en kolay ve maliyetsiz yolunun enerji verimliliğini sağlamaktan geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

“Büyük önem taşıyan enerjinin verimli kullanılması zorunluluktur. Verimli enerji kullanımına yönelik hazırlanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek standarttır. Bu standart; konumu, büyüklüğü ne olursa olsun tüm kurum ve kuruluşlara uygulanabilir. Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirler, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu programlar çerçevesinde de enerji tüketimini yönetir. Yani bir kuruluş, ne tür enerji kaynağı kullanılıyor olursa olsun daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi hedefine bu sistem rehberliğinde ulaşabilir.”

“Sera gazı emisyonunu azaltıyor”

Enerji Yönetim Sistemi’nin ‘planla, uygula, kontrol et ve önlem al’ döngüsünü çalıştırdığını söyleyen Şahin, “Bu standardın hedefi, Enerji Performansı Yönetimi’dir. Hedefler belirlenir ve bu hedefleri gerçekleştirmek için birtakım faaliyetler planlanır. Sistemin amacı ise; kurum ve kuruluşlara, enerji etkinliği, kullanımı ve tüketimini kapsayacak şekilde, enerji performanslarını geliştirmek için gerekli sistemlerini kurma olanağı vermektir. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin uygulanmasıyla enerji politikası resmiyet kazanacak, masraflarda düşüş olacak, çevre korunacak, kaynaklar etkin kullanılacak, sera gazı emisyonu azaltılacak ve mevzuata uyum sağlanacaktır. Kısaca Enerji Yönetim Sistemi; kuruluşların enerji politikalarını belirliyor, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu programlar aracılığıyla enerji tüketimini yönetiyor” diye konuştu. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx