Soyer: İzmirliler’in arazisini ranta vermeyeceğiz

Yıkılan Buca Cezaevi arazisinin akıbeti hakkında AKP İktidarı ile İzmirliler arasındaki tartışma alevlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, yaklaşık 80 bin metrekare alanı yapılaşmaya açma planına karşı bir yandan hukuk mücadelesi başlatılırken, diğer yandan da demokratik direniş eylemleri hız kazandı.

“ÇETELERE DEĞİL, HALKA HİZMET”

Bakanlığın alanı yapılaşmaya açtığı imar planlarına karşı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçeleriyle yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubeleri, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu ortak bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

Yıkılan cezaevi alanındaki eyleme, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mimar ve Mühendisler Odası’na bağlı şubeler ve Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş da destek verdi. “Buca Cezaevi arazisi betona teslim olmasın, Buca nefes alsın” yazılı pankartın yer aldığı eylemde, ”Susma haykır, temiz çevre haktır”, “Çetelere değil, halka hizmet” sloganları atıldı. Afet toplanma alanı ihtiyacını vurgulamak için alana sembolik olarak afet çadırları yerleştirildi.

İZMİRLİLER’E DAVAYA MÜDAHİL OLMA ÇAĞRISI

Ortak basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir okudu.

Açıklamada, “Olası bir afet anında kentlilerin güvenli bir şekilde sığınacağı bir toplanma alanına, beton binaların gölgesinde değil ağaçların gölgesinde nefes alacak rekreasyon alanına, insan hakları açısından kabul edilemez olaylara sahne olmuş Buca Cezaevi alanının geçmişiyle ilişki kurularak halkın ortak ihtiyacını karşılayacak yeni bir Kültürpark alanına dönüşmesi için İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2022/2696 esasına kayden açtığımız davaya en kısa sürede müdahil olmaya davet ediyoruz” denildi.

“KAMUSAL ALAN HAYATİ BİR GEREKLİLİKTİR”

Söz konusu arazinin yapılaşmaya açılmaması ve yeşil alan olmasına dair talebin seslendirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*İzmir’in, Buca’nın yeni bir yapılaşmaya, yeni ticaret alanına ihtiyacı yoktur. Mevcut yapı yoğunluğu dikkate alındığında, bu alanın kamusal bir kullanım dışında planlanmasının bilimsel ve teknik açıdan kabul edilebilir hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır. Bu alanın konut ve ticaret alanı olarak planlanması sonucu oluşacak durumun bölgeye getireceği hiçbir artı olmayacağı gibi, tam tersi, bölgeyi daha da yaşanmaz hale getireceği ortadadır.

*Bu nedenle alanın park, rekreasyon, sosyal, kültürel ve benzeri kamusal alan olarak değerlendirilmesi hayati bir gerekliliktir. Halk sağlığı, çevre sağlığı ve kent sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için alana yönelik gerçekleştirilecek olan düzenlemenin, yapılaşmadan ziyade, tüm canlıların ortaklaşa kullandığı kentsel bir açık alan yönünde olması temel meselemiz olmalıdır. Burası kamusal bir alandır ve yine kamu yararını ön planda tutacak bir kullanıma dönüşmesi kamusal bir haktır.

*Kentin ve kentlinin ortak yararına açıkça aykırı olan bu planların altına imza atan ya da bu karara sessiz kalan tüm karar vericilerin asli görevlerinin kendilerine bu yetkiyi veren kamunun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeleri gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz.

SOYER: “SARI ÖKÜZÜ VERMEYECEĞİZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Burası cezaeviydi, bir özel mülkiyet değil, kamu arazisiydi. Cezaevi buradan gittikten sonra kamuya ait olarak kalmak zorunda. Kamu buradan ticaret mi istiyor, konut mu istiyor, sanayi mi istiyor, ne istiyor? Kamu, vicdanı burada yeşil alan istiyor, zeytin istiyor, ağaç istiyor, yeşil istiyor. Dolayısıyla biz bunun sonuna kadar takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse kamunun elinden burayı alıp ranta açamaz, açtırtmayacağız. Bu alanı ticarete, sanayiye, ranta reva görenlere asla izin vermeyeceğiz. Burası İzmir’in sarı öküzüyse, ona sonuna kadar sahip çıkacağız. Kimse Bucalılar’ın, İzmirliler’in elinden bu araziyi alamaz, vermeyeceğiz” diye konuştu.

BAKANLIĞIN İSTEDİĞİ VE BELEDİYENİN İSTEDİĞİ

Tunç Soyer geçen hafta sosyal medya sayfalarında, “Bakanlığın yapmak istediği, bizim yapmak istediğimiz” notuyla görseller  paylaşmış ve “Tek talebimiz Buca’nın nefes alması” demişti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx