Philip Morris CEO’suna İzmir mektubu: Gerekli adımları atın

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, Philip Morris (Marlboro) International Küresel CEO’su Jacek Olczak’a gönderdiği mektupta DİSK’e bağlı Gıda-İş’e üye oldukları için işten atılan işçilerin geri alınmasını ve sendikanın tanınmasını istedi.

Aralarında DİSK’in de bulunduğu 332 sendika konfederasyonunu ve 163 ülkeden 200 milyon işçiyi temsil eden ITUC’un Genel Sekreteri Burrow, sendikal hakların ihlal edilmesinin uluslararası sözleşmelere ve şirketin kabul etmiş olduğu uluslararası standartlara aykırı oluğunu hatırlattı.

Burrow’un, Philip Morris CEO’su Jacek Olczak’a gönderdiği mektup şöyle:

“Sayın Olczak,

Size, aralarında DİSK’in de bulunduğu 332 sendika konfederasyonu ve 163 ülkeden 200 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) adına yazıyorum.

İzmir’de bulunan Philip Morris International fabrikasında işçilerin çalışma koşulları ve sendikal hakların kullanılmasına ilişkin yaşanan ciddi sorunlarla ilgili derin endişelerimizi dile getirmek istiyorum.

Üyelerimizden aldığımız bilgiye göre fabrikada çalışan işçiler yoksulluk sınırının altındaki ücretlerden, uzun çalışma sürelerinden ve ayrımcılıktan muzdaripler. Ayrıca işyerinde görev yeri değişikliği ve sendikadan istifaya zorlama gibi sendika karşıtı uygulamalara maruz kalıyorlar.

Aralarında işyeri temsilcilerinin de bulunduğu DİSK üyesi 124 işçinin sendika faaliyetlerine katıldıkları için işten atıldığı bilgisini aldık.

Şirketinizin bu davranışı şirketlerin uluslararası olarak kabul edilmiş insan hakları ve çalışma standartlarına karşı sorumluluklarına ters düşmektedir.

Sendikal haklar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi tarafından güvence altına alınmış durumdadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel sözleşmeleri bütün işçilerin örgütlenme özgürlüğünü ve toplu pazarlık hakkının etkili kullanımını güvence altına alır. ILO, işçilerin sendika üyeliği veya sendika faaliyetler nedeniyle işten atılmasını örgütlenme özgürlüğünün ihlali olarak tanımlar.

Şirketinizin websitesinde OECD’nin Çok Uluslu Şirketler Rehberi’nde belirtilen standartları ve ilkeleri savunduğunuz belirtilmektedir. Maalesef şirketinizin eylemleri OECD ilkelerine ve diğer uluslararası sözleşmelere ters düşmektedir.

Sizi, işten atılan işçileri işe geri almaya, sendika karşıtı faaliyetlere son vermeye ve DİSK ile yapıcı bir sosyal diyalog içinde görüşmelere başlamaya davet ediyoruz. Ayrıca sendika ile toplu sözleşme görüşmeleri başlamak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.” (EKONOMİ SERVİSİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir